BELÉPÉS

BELÉPÉSTÁMOGATÓ
PARTNEREINK


Budapesti
Fővárosi
Önkormányzat

Oktatási
és Kultúrális
Minisztérium

Mammutbébi Budapesten

04
Apr

Spe­ci­á­lis vit­rin­ben tart­ják, és test­õr vi­gyáz Gyimára, a szi­bé­ri­ai ma­mmut­bé­bi-mú­mi­á­ra az áp­ri­lis 1-jén meg­nyí­lt Jég­kor­szak cí­mû ki­ál­lí­tá­son a Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­ze­um­ban.
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum 2008. április 2 - november 17.

© copyright 2008 Millennium
Budapest Programiroda